Název: Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu
Další názvy: Methods of examination and medical treatment of painful condition after mastectomy
Autoři: Fenclová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Pitr, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9298
Klíčová slova: karcinom prsu;ablace;chirurgický zákrok;bolest;fyzioterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: breast cancer;ablation;Sumery;pain;physiotherapy
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na pacientky s bolestmi po ablaci prsu a to v období ukončení léčby nádorového onemocnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je zaměřena především na problematiku bolesti, možné způsoby vyšetření a ošetření. Dále se zabývá problematikou karcinomu prsu a prsu samotného. Součástí praktické části jsou kazuistiky dvou pacientek s navrženým krátkodobým a dlouhodobým rehabilitačním plánem a zhodnocením prováděné terapie. Kromě toho obsahuje praktická část vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Na konci práce jsou kapitoly diskuze a závěr.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at painful conditions after breast ablation, particularly in the period of finishing the medical treatment of cancer diseases. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical section concerns with problems of pain and possible means of examination and treatment, as well as with the breast carcinoma and the breast itself. The practical part of the thesis is comprised of case histories of two patients with suggested short-term and long-term rehabilitation plan, and evaluation of the executed therapy. Moreover, the practical section includes assessment of the results of the survey. At the very end of the thesis there are the chapters Discussion and Conclusion to be found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fenclova Alena - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce118,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fenclova Alena - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce62,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Fenclova.pdfPrůběh obhajoby práce429,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.