Title: Metody vyšetření a ošetření bolestivých stavů po ablaci prsu
Other Titles: Methods of examination and medical treatment of painful condition after mastectomy
Authors: Fenclová, Alena
Advisor: Poková, Petra
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9298
Keywords: karcinom prsu;ablace;chirurgický zákrok;bolest;fyzioterapie
Keywords in different language: breast cancer;ablation;Sumery;pain;physiotherapy
Abstract: Tato práce je zaměřena na pacientky s bolestmi po ablaci prsu a to v období ukončení léčby nádorového onemocnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je zaměřena především na problematiku bolesti, možné způsoby vyšetření a ošetření. Dále se zabývá problematikou karcinomu prsu a prsu samotného. Součástí praktické části jsou kazuistiky dvou pacientek s navrženým krátkodobým a dlouhodobým rehabilitačním plánem a zhodnocením prováděné terapie. Kromě toho obsahuje praktická část vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Na konci práce jsou kapitoly diskuze a závěr.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at painful conditions after breast ablation, particularly in the period of finishing the medical treatment of cancer diseases. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical section concerns with problems of pain and possible means of examination and treatment, as well as with the breast carcinoma and the breast itself. The practical part of the thesis is comprised of case histories of two patients with suggested short-term and long-term rehabilitation plan, and evaluation of the executed therapy. Moreover, the practical section includes assessment of the results of the survey. At the very end of the thesis there are the chapters Discussion and Conclusion to be found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Fenclova Alena - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce118,31 kBAdobe PDFView/Open
Fenclova Alena - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce62,96 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Fenclova.pdfPrůběh obhajoby práce429,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.