Název: Vliv architektonických bariér na prevenci úrazů seniorů
Další názvy: Influence of architectural barriers for seniors injury prevention
Autoři: Ledinská, Monika
Vedoucí práce/školitel: Šika, Petr
Oponent: Wanka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9304
Klíčová slova: senioři;úrazy;architektonické bariéry;pády
Klíčová slova v dalším jazyce: seniors;accidents;architectural barriers;falls
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma Vliv architektonických bariér na prevenci úrazů seniorů je zaměřena na doporučení vhodných úprav domácí prostředí a doporučení kompenzačních pomůcek.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work on The influence of architectural barriers at preventing injuries seniors is focused on the recommendation of suitable home environment modifications and recommendations of assistive devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Ledinska.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledinska Monika - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce64,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledinska Monika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce495,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Ledinska.pdfPrůběh obhajoby práce64,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.