Název: Prevence pádů u seniorů v domácím prostředí z pohledu ergoterapie
Další názvy: Prevention of falls in elderly people in the home environment from the perspective of occupational therapy
Autoři: Slanařová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Šika, Petr
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9308
Klíčová slova: Prevence;pády;domácí prostředí;stáří
Klíčová slova v dalším jazyce: Prevention;falls;domestic environment;old age
Abstrakt: Příjmení a jméno: Slanařová Klára Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Prevence pádů u seniorů v domácím prostředí z pohledu ergoterapie Vedoucí práce: Ing. Petr Šika Počet stran: číslované 77, nečíslované 24 Počet příloh: 9 Počet titulů použité literatury: 21 Souhrn: Práce pojednává o nutnosti prevenci pádů u seniorů, vysvětluje typy a příčiny pádů, důležitost modifikace domácího prostředí, obsahuje možnosti a typy prevence. Praktická část se zabývá standardizovaným testováním klientů, aplikací a doporučováním metodik prevence proti pádům. Probíhá v domácím, přirozeném prostředí. Na konci práce je přílohová část, kde naleznete fotografie a další rozšiřující materiály, souhlasy s fotografováním klientů jsou uloženy u autora.
Abstrakt v dalším jazyce: Surname and name: Slanařová Klára Department: Physiotherapy and Occupotional therapy Title of thesis: Prevention falls in elderly people in the home environment from the perspektive of occupational therapy Consultant: Ing. Petr Šika Number of pages: numbered pages 77, unnubered pages 24 Number of literature items used: 21 Number of appendices: 9 Summary: The work deals with the need to prevent falls in the elderly, explains the types and causes of falls, the importance of home environment modification includes the options and types of prevention. The practical part is focused on standardized testing client applications and recommending methods of prevention against falls. Takes place in the home, natural environment. At the end there is a supplement section where you can find photos and other extension materials, letter of approval with photography clients is deposited at author.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slanarova Klara - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce65,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slanarova Klara - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Slanarova.pdfPrůběh obhajoby práce59,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.