Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeneš, Petr
dc.contributor.advisorŠimeček, Jiří
dc.contributor.advisorBarták, Jiří
dc.contributor.authorVeselý, Jakub
dc.contributor.refereeKaiser, Jaroslav
dc.date.accepted2013-08-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:54Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-10
dc.identifier52318
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9338
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje obecnou teorii o lepidlech a únavě lepených spojů. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení lepidel, porovnání techniky lepení s jinými technikami a popisu normativních zkoušek prováděných na lepidlech. Praktická část obsahuje zpracované výsledky z jednotlivých zkoušek se třemi různými drsnostmi v kombinaci s kyanoakrylátovým lepidlem a lepidlem na bázi MS polymerů.cs
dc.format66 s. (87 345 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlepidlocs
dc.subjectadhezecs
dc.subjectkohezecs
dc.subjectsmáčivostcs
dc.subjectlepený spojcs
dc.subjectpevnost v tahucs
dc.subjectpevnost ve smykucs
dc.subjectúnavacs
dc.titleVliv stavu povrchu na únavovou a statickou pevnost lepeného spojecs
dc.title.alternativeInfluence of Surface Condition on the Fatigue and Static Strength of the Bonded Jointen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis contains a general theory of glue and fatigue adhesive joints. The theoretical part deals with the basic division of glues, compare bonding technique with other techniques and describe normative tests on glues. The practical part contains the processed results of the individual tests with three different roughness in combination with cyanoacrylate glue and glue based on MS polymer.en
dc.subject.translatedadhesiveen
dc.subject.translatedadhesionen
dc.subject.translatedcohesionen
dc.subject.translatedwettabilityen
dc.subject.translatedbonded jointen
dc.subject.translatedtensile strengthen
dc.subject.translatedshear strengthen
dc.subject.translatedfatigueen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Jakub Vesely.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vesely.tifPosudek vedoucího práce114,17 kBTIFFView/Open
OP_Vesely.tifPosudek oponenta práce194,23 kBTIFFView/Open
Prubeh_Vesely.tifPrůběh obhajoby práce42,57 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.