Název: Příprava hlinitokřemičitého kompozitu na bázi vodního skla
Další názvy: Preparation of aluminosilicate composite based on potassium silica solution
Autoři: Podmanická, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Tomáš
Kovářík, Tomáš
Oponent: Duchek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9340
Klíčová slova: anorganické pojivo;kompozit;hlinitokřemičitan;vodní sklo;pevnost;teplotní odolnost;křivka zrnitosti
Klíčová slova v dalším jazyce: inorganic binder;composite;aluminum silicate;water glass;strength;heat resistance;grading curve
Abstrakt: Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje popisu vlastností a výroby nových druhů anorganických pojiv. Experimentální část práce je zaměřena na přípravu granulárního hlinitokřemičitého kompozitu na dvousložkové bázi a zkoumání jeho vlastností pomocí měření mechanických charakteristik a teplotní odolnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part of this thesis deal with the characterization and production of new types of inorganic binders. The experimental part of the work is focused on the preparation of granular two-component aluminosilicate composite and exploring of its properties by measuring of the mechanical properties and heat resistance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC prace_podmanicka_final.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Podmanicka.tifPosudek vedoucího práce129,69 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Podmanicka.tifPosudek oponenta práce138,09 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Podmanicka.tifPrůběh obhajoby práce39,86 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.