Title: Příprava hlinitokřemičitého kompozitu na bázi vodního skla
Other Titles: Preparation of aluminosilicate composite based on potassium silica solution
Authors: Podmanická, Stanislava
Advisor: Křenek, Tomáš
Kovářík, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9340
Keywords: anorganické pojivo;kompozit;hlinitokřemičitan;vodní sklo;pevnost;teplotní odolnost;křivka zrnitosti
Keywords in different language: inorganic binder;composite;aluminum silicate;water glass;strength;heat resistance;grading curve
Abstract: Bakalářská práce se ve své teoretické části věnuje popisu vlastností a výroby nových druhů anorganických pojiv. Experimentální část práce je zaměřena na přípravu granulárního hlinitokřemičitého kompozitu na dvousložkové bázi a zkoumání jeho vlastností pomocí měření mechanických charakteristik a teplotní odolnosti.
Abstract in different language: Theoretical part of this thesis deal with the characterization and production of new types of inorganic binders. The experimental part of the work is focused on the preparation of granular two-component aluminosilicate composite and exploring of its properties by measuring of the mechanical properties and heat resistance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace_podmanicka_final.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Podmanicka.tifPosudek vedoucího práce129,69 kBTIFFView/Open
OP_Podmanicka.tifPosudek oponenta práce138,09 kBTIFFView/Open
Prubeh_Podmanicka.tifPrůběh obhajoby práce39,86 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.