Název: Slang moderních sportů
Další názvy: Slang of modern sports
Autoři: Predajňová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Málková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9341
Klíčová slova: slang;zájmový slang;profesionalismy;florbal;pravidla florbalu;interslangová pojmenování
Klíčová slova v dalším jazyce: slang;professional slang;interslang;floorball;rules of the floorball
Abstrakt: Tato práce je věnována slangu moderních sportů, konkrétně florbalovému slangu. Hlavním cílem je postihnout současný stav. V teoretické části jsou vymezeny hranice mezi profesionálním a zájmovým slangem. V praktické části jsou slangismy analyzovány z pohledu členění do sémantických skupin a způsobu tvoření. Celkem bylo nashromážděno 303 slangových pojmenování, u kterých je zaznamenán jejich zdroj, míra expresivity a případná interslangová povaha.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with slang in the modern sports, specifically in floorball. The aim of this work is to describe the current state. The theoretical part contains the difference between the terms professional slang and slang. In the practical part collected expressions are analyzed from several views as according to semantic groups, the method of word formation. It has gained 303 words a phrases, which is recorded source, the degree of expressiveness and interslang nature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Predajnova_DP.pdfPlný text práce323,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
predajnova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce234,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
predajnova_malkova.pdfPosudek oponenta práce38,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
predajnova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.