Title: Slang moderních sportů
Other Titles: Slang of modern sports
Authors: Predajňová, Lucie
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Málková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9341
Keywords: slang;zájmový slang;profesionalismy;florbal;pravidla florbalu;interslangová pojmenování
Keywords in different language: slang;professional slang;interslang;floorball;rules of the floorball
Abstract: Tato práce je věnována slangu moderních sportů, konkrétně florbalovému slangu. Hlavním cílem je postihnout současný stav. V teoretické části jsou vymezeny hranice mezi profesionálním a zájmovým slangem. V praktické části jsou slangismy analyzovány z pohledu členění do sémantických skupin a způsobu tvoření. Celkem bylo nashromážděno 303 slangových pojmenování, u kterých je zaznamenán jejich zdroj, míra expresivity a případná interslangová povaha.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with slang in the modern sports, specifically in floorball. The aim of this work is to describe the current state. The theoretical part contains the difference between the terms professional slang and slang. In the practical part collected expressions are analyzed from several views as according to semantic groups, the method of word formation. It has gained 303 words a phrases, which is recorded source, the degree of expressiveness and interslang nature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Predajnova_DP.pdfPlný text práce323,57 kBAdobe PDFView/Open
predajnova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce234,73 kBAdobe PDFView/Open
predajnova_malkova.pdfPosudek oponenta práce38,38 kBAdobe PDFView/Open
predajnova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce175,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.