Title: Skon v díle Boženy Němcové
Other Titles: Decease in the works of Božena Němcová
Authors: Bokrová, Lucie
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9346
Keywords: Božena Němcová;smrt;skon;pohřeb;umírající;pozůstalý
Keywords in different language: Božena Němcová;death;decease;funeral;dying person;bereaved person
Abstract: Tato diplomová práce na téma Skon v díle Boženy Němcové se zaměřuje na to, jak autorka vyjadřuje téma smrti ve svých dílech a jakými prostředky dosahuje přirozeného zařazení tohoto tragického tématu do své tvorby. V samém počátku práce je uvedeno, jak byla smrt vnímána v různých dobách a náboženstvích, dále už je věnována pouze pohledu Boženy Němcové. Jsou zde představeny podoby a okolnosti smrtí jednotlivých postav, popisy fyzických a duševních stavů umírajících a reakce pozůstalých. Zmíněny jsou motivy, které spisovatelka velmi často využívá právě ve spojitosti se smrtí. Rozebráno je zde také stylistické vyjadřování spisovatelky. Vše je doloženo ukázkami z děl Babička, Pohorská vesnice, V zámku a v podzámčí, Pan učitel, Sestry, Karla, Chudí lidé, Chyže pod horami, Rozárka a Divá Bára, Dobrý člověk, Obrázek vesnický atd.
Abstract in different language: This thesis, which deals with the topic of Death in the work by Božena Němcová, focuses on the way the author expresses the topic of death in her work and which means she uses to reach a natural inclusion of this tragic topic in her work. At the beginning of the thesis it is set how death was perceived in defferent periods of time and religions, later it is discussed just from the point of view of Božena Němcová. There are introduced forms and circumstances of death of individual figures, the description of physical and mental state of the dying people and reaction of the bereaved family. There are mentioned motives which the novelist often uses in connection with death.There is also analysed the author´s way of stylistic expressing. Everything is illustrated with examples from the works Babička, Pohorská vesnice, V zámku a v podzámčí, Pan učitel, Sestry, Karla, Chudí lidé, Chyže pod horami, Rozárka a Divá Bára, Dobrý člověk, Obrázek vesnický etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Bokrova.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
bokrova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce185,07 kBAdobe PDFView/Open
bokrova_novotny.pdfPosudek oponenta práce242,86 kBAdobe PDFView/Open
bokrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce153,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.