Title: Ženské postavy v dramatech J. K. Tyla
Other Titles: Female characters in J. K. Tyl´s Dramas
Authors: Váchalová, Ivana
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9352
Keywords: Josef Kajetán Tyl;žena;cit;láska;vztah;matka;vlastenectví;výchova;drama
Keywords in different language: Josef Kajetán Tyl;woman;emotion;love;relationship;mother;patriotism;education;drama
Abstract: Ve své práci se zaměřuji na ženské postavy v dramatickém díle Josefa Kajetána Tyla. Pokouším se nalézt funkci, kterou zastávají ženy v Tylových hrách. Pro svoji analýzu jsem použila všechna dostupná Tylova dramata, ať v nich ženy zastávaly hlavní či vedlejší úlohu. Nejprve jsem popsala jednotlivé ženské postavy, dále jsem nejtypičtější z nich porovnala a nalezla jejich významné podobnosti i rozdíly. Nakonec jsem se pokusila co nejlépe interpretovat veškeré získané informace.
Abstract in different language: In my thesis I focus on the women characters in the dramatic work of Josef Kajetan Tyl. I am trying to find the function which the women have in Tyl's plays. For myanalysis I used all available Tyl's dramas, either with women's major or minor role. Firstly I described the individual women characters, next I compared the most typical characacters of them and found significant similarities and differences. Finally I tried to best interpret all gathered data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vachalova.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
vachalova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce202,67 kBAdobe PDFView/Open
vachalova_novotny.pdfPosudek oponenta práce224,71 kBAdobe PDFView/Open
vachalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.