Title: Kosmova kronika na základní škole
Other Titles: Cosmas chronicle in elementary school
Authors: Satoria, Josef
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9353
Keywords: Kosmas;Kosmova kronika;12. století;základní škola;mezipředmětové vztahy
Keywords in different language: Kosmas;Kosmas chronicle;12th century;primary school;cross-curricular relations
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. Teoretická část je komparace pramenů o Kosmovi, jeho kronice a o době, kdy byla kronika napsána. Praktická část se zabývá zkoumáním, zda učitelé znají své žáky, a nabízí inspiraci, jak zapojit Kosmovu kroniku do výuky na základě výsledků dotazníků, který žáci vyplňovali.
Abstract in different language: The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part is comparison of courses about Kosmas, his chronicle and time when it was written. The practical part is trying to find out whether teachers know their pupils and offers options how to join the chronicle of Kosmas in teaching based on results of questionnaries which pupils filled in.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
satoria_novotny.pdfPosudek vedoucího práce195,67 kBAdobe PDFView/Open
satoria_viktora.pdfPosudek oponenta práce176,92 kBAdobe PDFView/Open
satoria_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.