Název: Kosmova kronika na základní škole
Další názvy: Cosmas chronicle in elementary school
Autoři: Satoria, Josef
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9353
Klíčová slova: Kosmas;Kosmova kronika;12. století;základní škola;mezipředmětové vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Kosmas;Kosmas chronicle;12th century;primary school;cross-curricular relations
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do dvou částí ? teoretické a praktické. Teoretická část je komparace pramenů o Kosmovi, jeho kronice a o době, kdy byla kronika napsána. Praktická část se zabývá zkoumáním, zda učitelé znají své žáky, a nabízí inspiraci, jak zapojit Kosmovu kroniku do výuky na základě výsledků dotazníků, který žáci vyplňovali.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part is comparison of courses about Kosmas, his chronicle and time when it was written. The practical part is trying to find out whether teachers know their pupils and offers options how to join the chronicle of Kosmas in teaching based on results of questionnaries which pupils filled in.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
satoria_novotny.pdfPosudek vedoucího práce195,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
satoria_viktora.pdfPosudek oponenta práce176,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
satoria_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.