Název: \nl{}Projevy naturalismu ve vybraných povídkách Karla \nl{}Matěje Čapka - Choda \vsp{3mm}
Další názvy: Elements of naturalism in selected stories from Karel Matěj Čapek - Chod
Autoři: Königsmarková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9360
Klíčová slova: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalismus;povídky;literární kritika
Klíčová slova v dalším jazyce: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalism;short stories;literary criticism
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je analyzovat projevy naturalismu v povídkách českého naturalisty, kterým byl Karel Matěj Čapek - Chod. Zároveň je také cílem podat stručný přehled o naturalismu jako o epoše, dále přiblížit pojetí tohoto směru v české literatuře, ale i v literaturách zahraničních. Na závěr bude charakterizováno Čapkovo pojetí naturalistických témat v celkovém náhledu. Také bude přiblíženo, jak osobnost a především tvorbu Čapka - Choda vnímá literární kritika.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis is to analyze the manifestations of naturalism in the tales of the naturalist who was Karel Matěj Čapek-Chod. At the same time it is also to give a brief overview of naturalism as an epoch, as well as to the concept of this direction in Czech literature, but also in foreign literatures. At the end it will be characterized by naturalistic themes, Čapek's concept in the overall view. It will also zoom is close enough, how personality and, above all, the creation of a Čapek-Chod sees literary criticism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_konigsmarkova.pdfPlný text práce892,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce173,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce228,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.