Title: \nl{}Projevy naturalismu ve vybraných povídkách Karla \nl{}Matěje Čapka - Choda \vsp{3mm}
Other Titles: Elements of naturalism in selected stories from Karel Matěj Čapek - Chod
Authors: Königsmarková, Lenka
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9360
Keywords: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalismus;povídky;literární kritika
Keywords in different language: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalism;short stories;literary criticism
Abstract: Předmětem diplomové práce je analyzovat projevy naturalismu v povídkách českého naturalisty, kterým byl Karel Matěj Čapek - Chod. Zároveň je také cílem podat stručný přehled o naturalismu jako o epoše, dále přiblížit pojetí tohoto směru v české literatuře, ale i v literaturách zahraničních. Na závěr bude charakterizováno Čapkovo pojetí naturalistických témat v celkovém náhledu. Také bude přiblíženo, jak osobnost a především tvorbu Čapka - Choda vnímá literární kritika.
Abstract in different language: The subject of the thesis is to analyze the manifestations of naturalism in the tales of the naturalist who was Karel Matěj Čapek-Chod. At the same time it is also to give a brief overview of naturalism as an epoch, as well as to the concept of this direction in Czech literature, but also in foreign literatures. At the end it will be characterized by naturalistic themes, Čapek's concept in the overall view. It will also zoom is close enough, how personality and, above all, the creation of a Čapek-Chod sees literary criticism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_konigsmarkova.pdfPlný text práce892,29 kBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce173,88 kBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce228,43 kBAdobe PDFView/Open
konigsmarkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.