Název: Nápisy na hrobech významných osobností
Další názvy: The inscriptions on the tombs of important personalities
Autoři: Kozlíková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9361
Klíčová slova: nápisy na hrobech;významné osobnosti;stylistická analýza;kompozice nápisů;styl nápisů;jazykové prostředky;pohřbívání;vývoj náhrobků;vývoj nápisů
Klíčová slova v dalším jazyce: inscriptions on tombs;important personality;stylistic analysis;composition inscriptions;style signs;language resources;burials;development of tombstones;development of inscriptions
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komplexní stylistickou analýzou nápisů na hrobech významných osobností. Představuje vybrané osobnosti a zabývá se také dějinami pohřbívání, vývojem náhrobků a nápisů. Hlavní část práce zkoumá jednotlivé aspekty výstavby nápisů a jejich jazykové prostředky. Charakterizuje jejich styl a uvádí možnosti aplikace náhrobních nápisů do výuky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with complex stylistic analysis of inscriptions on the tombs of important personalities. The thesis also describes selected personalities and also deals with the history of burials, the development of tombstones and their inscriptions.The main part of this thesis examines aspects of their construction and linguistic devices used in these texts, characterises their style and shows the possibilities of application of inscriptions into teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozlikova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce43,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozlikova_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9361

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.