Title: Proměny dramatu 50. let
Other Titles: The changes in drama in the 50s
Authors: Luknárová, Petra
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9363
Keywords: drama 50. let;společenská a politická situace 50. let;Vašek Káňa;Jan Drda;Miloslav Stehlík;Václav Jelínek;Milan Jariš;Pavel Kohout;František Hrubín;Vratislav Blažek;komparace;divadla malých forem
Keywords in different language: drama in 50s;social and political situation in 50s;Vašek Káňa;Jan Drda;Miloslav Stehlík;Václav Jelínek;Milan Jariš;Pavel Kohout;František Hrubín;Vratislav Blažek;comparison;theatres of small stages
Abstract: Diplomová práce pojednává o vybraných dramatech 50. let. Hlavní část práce je analýza jednotlivých her (děj, postavy, prostředí,...), které jsou rozděleny do tří období. Každé období je shrnuto komparací děl, které spadají do daného časového úseku. Závěr práce shrnuje proměny divadelních scén a dramatické tvorby 50. let.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with chosen acts of drama in 50s. The core of this work is the analysis of selected plays (a plot, characters, motifs, ...) which are divided into three periods. Every period ends by a comparison of the plays which fall directly into it. The end of the work summarizes the changes of theatres and dramatic production in 50s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Luknarova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
luknarova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce428,21 kBAdobe PDFView/Open
luknarova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,54 kBAdobe PDFView/Open
luknarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.