Název: Proměny dramatu 50. let
Další názvy: The changes in drama in the 50s
Autoři: Luknárová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9363
Klíčová slova: drama 50. let;společenská a politická situace 50. let;Vašek Káňa;Jan Drda;Miloslav Stehlík;Václav Jelínek;Milan Jariš;Pavel Kohout;František Hrubín;Vratislav Blažek;komparace;divadla malých forem
Klíčová slova v dalším jazyce: drama in 50s;social and political situation in 50s;Vašek Káňa;Jan Drda;Miloslav Stehlík;Václav Jelínek;Milan Jariš;Pavel Kohout;František Hrubín;Vratislav Blažek;comparison;theatres of small stages
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vybraných dramatech 50. let. Hlavní část práce je analýza jednotlivých her (děj, postavy, prostředí,...), které jsou rozděleny do tří období. Každé období je shrnuto komparací děl, které spadají do daného časového úseku. Závěr práce shrnuje proměny divadelních scén a dramatické tvorby 50. let.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with chosen acts of drama in 50s. The core of this work is the analysis of selected plays (a plot, characters, motifs, ...) which are divided into three periods. Every period ends by a comparison of the plays which fall directly into it. The end of the work summarizes the changes of theatres and dramatic production in 50s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Luknarova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
luknarova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce428,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
luknarova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
luknarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.