Název: Staročeský Mastičkář v próze Jana Jindřicha Marka
Další názvy: The Old Czech Ointment Seller in Jan Jindřich Marek's Prose
Autoři: Valentová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9365
Klíčová slova: Mastičkář;Jan Jindřich Marek;Kralovice;Kozojedy;Plasy;Liblín;Severín;Rubín;Jan Lucemburský;Eliška Přemyslovna;Josef Kajetán Tyl;satira;muzejní zlomek;Zbraslavská kronika;Dalimilova kronika
Klíčová slova v dalším jazyce: Mastičkář;Jan Jindřich Marek;Kralovice;Kozojedy;Plasy;Liblín;Severín;Rubín;Jan Lucemburský;Eliška Přemyslovna;Josef Kajetán Tyl;satire;museum fraction;Zbraslav chronicle;Dalimil´s chronicle
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o regionálním autorovi Janu Jindřichu Markovi a jeho novele Mastičkář. Jeho prózu porovnává se Zbraslavskou kronikou, Kronikou tak řečeného Dalimila a se zlomkem středověké frašky Mastičkář.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma Thesis discusses a regional author, Jan Jindřich Marek. It examines his short story Mastičkář and compares it with medieval literary sources - Zbraslavská kronika, Kronika tak řečeného Dalimila and with the same name farce Mastičkář.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
valentova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce34,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
valentova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
valentova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce157,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.