Title: Staročeský Mastičkář v próze Jana Jindřicha Marka
Other Titles: The Old Czech Ointment Seller in Jan Jindřich Marek's Prose
Authors: Valentová, Marie
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9365
Keywords: Mastičkář;Jan Jindřich Marek;Kralovice;Kozojedy;Plasy;Liblín;Severín;Rubín;Jan Lucemburský;Eliška Přemyslovna;Josef Kajetán Tyl;satira;muzejní zlomek;Zbraslavská kronika;Dalimilova kronika
Keywords in different language: Mastičkář;Jan Jindřich Marek;Kralovice;Kozojedy;Plasy;Liblín;Severín;Rubín;Jan Lucemburský;Eliška Přemyslovna;Josef Kajetán Tyl;satire;museum fraction;Zbraslav chronicle;Dalimil´s chronicle
Abstract: Diplomová práce pojednává o regionálním autorovi Janu Jindřichu Markovi a jeho novele Mastičkář. Jeho prózu porovnává se Zbraslavskou kronikou, Kronikou tak řečeného Dalimila a se zlomkem středověké frašky Mastičkář.
Abstract in different language: This Diploma Thesis discusses a regional author, Jan Jindřich Marek. It examines his short story Mastičkář and compares it with medieval literary sources - Zbraslavská kronika, Kronika tak řečeného Dalimila and with the same name farce Mastičkář.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFView/Open
valentova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce34,4 kBAdobe PDFView/Open
valentova_viktora.pdfPosudek oponenta práce200,78 kBAdobe PDFView/Open
valentova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce157,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.