Title: Expresivita a jazyková komunikace
Other Titles: Expressivity and communication
Authors: Tomanová, Andrea
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9367
Keywords: expresivita;jazyková komunikace;expresivní výrazy v beletrii;lingvistika
Keywords in different language: expressivity;communication;expressivity in fiction;linguistics
Abstract: Tématem této diplomové práce je expresivita a jazyková komunikace. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teorií expresivity a jazykové komunikace, v druhé části jsou vymezeny metody a kritéria zkoumání a třetí část se zaměřuje na analýzu získaného materiálu. Hlavním cílem této práce bylo pojednat o expresivitě a jazykové komunikaci, pojednat o expresivních výrazech v beletrii, sestavit dotazník a vyplněné dotazníky následně zanalyzovat. Výsledky dotazníků jednotlivých generací jsme následně porovnali mezi sebou.
Abstract in different language: The topic of the thesis is Expressivity and Communication. The work is divided into three parts. The first part deals with the theory of expressivity and communication, the second consists of methods and the criterions of research, and the third part is oriented on the analysis of collected information. The aim of this work was to discuss the expressivity, communication and expressivity in fiction; create the questionnaire and then analyse the completed answers. The results of the questionnaires for each generation were subsequently mutually compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Andrea Tomanova - 2013.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
tomanova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce44,72 kBAdobe PDFView/Open
tomanova_machackova.pdfPosudek oponenta práce60,62 kBAdobe PDFView/Open
tomanovaa_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.