Název: Expresivita a jazyková komunikace
Další názvy: Expressivity and communication
Autoři: Tomanová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9367
Klíčová slova: expresivita;jazyková komunikace;expresivní výrazy v beletrii;lingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: expressivity;communication;expressivity in fiction;linguistics
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je expresivita a jazyková komunikace. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teorií expresivity a jazykové komunikace, v druhé části jsou vymezeny metody a kritéria zkoumání a třetí část se zaměřuje na analýzu získaného materiálu. Hlavním cílem této práce bylo pojednat o expresivitě a jazykové komunikaci, pojednat o expresivních výrazech v beletrii, sestavit dotazník a vyplněné dotazníky následně zanalyzovat. Výsledky dotazníků jednotlivých generací jsme následně porovnali mezi sebou.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is Expressivity and Communication. The work is divided into three parts. The first part deals with the theory of expressivity and communication, the second consists of methods and the criterions of research, and the third part is oriented on the analysis of collected information. The aim of this work was to discuss the expressivity, communication and expressivity in fiction; create the questionnaire and then analyse the completed answers. The results of the questionnaires for each generation were subsequently mutually compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Andrea Tomanova - 2013.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce44,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanova_machackova.pdfPosudek oponenta práce60,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomanovaa_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.