Název: Projevy naturalismu ve vybraných povídkách Karla Matěje Čapka - Choda
Další názvy: Elements of naturalism in selected stories from Karel Matěj Čapek - Chod
Autoři: Königsmarková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9369
Klíčová slova: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalismus;povídky;literární kritika
Klíčová slova v dalším jazyce: Karel Matěj Čapek - Chod;naturalism;short stories;literary criticism
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je analyzovat projevy naturalismu v povídkách českého naturalisty, kterým byl Karel Matěj Čapek - Chod. Zároveň je také cílem podat stručný přehled o naturalismu jako o epoše, dále přiblížit pojetí tohoto směru v české literatuře, ale i v literaturách zahraničních. Na závěr bude charakterizováno Čapkovo pojetí naturalistických témat v celkovém náhledu. Také bude přiblíženo, jak osobnost a především tvorbu Čapka - Choda vnímá literární kritika.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis is to analyze the manifestations of naturalism in the tales of the naturalist who was Karel Matěj Čapek-Chod. At the same time it is also to give a brief overview of naturalism as an epoch, as well as to the concept of this direction in Czech literature, but also in foreign literatures. At the end it will be characterized by naturalistic themes, Čapek's concept in the overall view. It will also zoom is close enough, how personality and, above all, the creation of a Čapek-Chod sees literary criticism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KonigsmarkovaLenka.pdfPlný text práce888,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova2_viktora.pdfPosudek vedoucího práce217,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova2_jirasek.pdfPosudek oponenta práce250,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
konigsmarkova2_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.