Název: Návrh elektrického vytápění koupelny pomocí sálavých panelů
Další názvy: Design of electric radiant heating panels using the bathroom
Autoři: Holá, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vaněk, Josef
Oponent: Kroupa, Oldřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9375
Klíčová slova: vytápění;šíření tepla;vedení;proudění;sálání;sálavé panely;koupelna
Klíčová slova v dalším jazyce: heating;thermal transmitance;heat convection;convecttion;radiation;radiant panels;bathroom
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na uvedení možností využití sálavých panelů v koupelně. Práce obsahuje část teoretickou, ve které se věnuji historii sálavého vytápění a různým druhům šíření tepla, dále pak principu, druhům a celkovému zhodnocení sálavých panelů. V praktické části bych ráda nastínila návrh příkonu sálavého panelu pro vytápění koupelny.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor theses is focused on introdution number of possibilities of radiated panels in bathroom. This theses includes theoretical part, in which I pursue to history of radiant heating and verious kinds of heat spreading, then the principal, types and general evaluation of radiant panels. In the practical part, I would like to outline proposition of radiant panel power for bathroom heating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Michaela Dickova.pdfPlný text práce964,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047288_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047288_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047288_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.