Title: Návrh elektrického vytápění koupelny pomocí sálavých panelů
Other Titles: Design of electric radiant heating panels using the bathroom
Authors: Holá, Michaela
Advisor: Vaněk, Josef
Referee: Kroupa, Oldřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9375
Keywords: vytápění;šíření tepla;vedení;proudění;sálání;sálavé panely;koupelna
Keywords in different language: heating;thermal transmitance;heat convection;convecttion;radiation;radiant panels;bathroom
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na uvedení možností využití sálavých panelů v koupelně. Práce obsahuje část teoretickou, ve které se věnuji historii sálavého vytápění a různým druhům šíření tepla, dále pak principu, druhům a celkovému zhodnocení sálavých panelů. V praktické části bych ráda nastínila návrh příkonu sálavého panelu pro vytápění koupelny.
Abstract in different language: Presented bachelor theses is focused on introdution number of possibilities of radiated panels in bathroom. This theses includes theoretical part, in which I pursue to history of radiant heating and verious kinds of heat spreading, then the principal, types and general evaluation of radiant panels. In the practical part, I would like to outline proposition of radiant panel power for bathroom heating.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Michaela Dickova.pdfPlný text práce964,19 kBAdobe PDFView/Open
047288_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,97 kBAdobe PDFView/Open
047288_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,75 kBAdobe PDFView/Open
047288_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.