Title: Návrh elektrického vytápění pomocí sálavých panelů
Other Titles: Design of electric radiant heating panels
Authors: Jakeš, Jan
Advisor: Vaněk, Josef
Referee: Kroupa, Oldřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9376
Keywords: Sálavé panely;sálavé vytápění;účinnost sálavého panelu;šíření tepla sáláním
Keywords in different language: Radiant panels;radiant heating;radiant panel efficiency;heat transfer by radiation
Abstract: Téma této bakalářské práce je shrnutí poznatků o sálavém elektrickém vytápění. Teoretická část práce pojednává převážně o přenosu tepla sáláním, dále se v práci věnuji využití sálavých panelů jako zdroj tepla. V praktické části jsem se zaměřil na určení účinnosti sálavého panelu ECOSUN 300C určeného pro montáž do kazetových stropů.
Abstract in different language: The theme of this thesis is a summary of knowledge about electric radiant heating. The theoretical part focuses mainly on the transfer of radiant heat at my work I use as a source of radiant heat panels. In the practical part is focused on determining the effectiveness of the radiant panel ECOSUN 300C for mounting to ceiling cassette.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh elektrickeho vytapeni pomoci salavych panelu.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
047289_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,63 kBAdobe PDFView/Open
047289_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,72 kBAdobe PDFView/Open
047289_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.