Název: Návrh elektrického vytápění pomocí sálavých panelů
Další názvy: Design of electric radiant heating panels
Autoři: Jakeš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vaněk, Josef
Oponent: Kroupa, Oldřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9376
Klíčová slova: Sálavé panely;sálavé vytápění;účinnost sálavého panelu;šíření tepla sáláním
Klíčová slova v dalším jazyce: Radiant panels;radiant heating;radiant panel efficiency;heat transfer by radiation
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je shrnutí poznatků o sálavém elektrickém vytápění. Teoretická část práce pojednává převážně o přenosu tepla sáláním, dále se v práci věnuji využití sálavých panelů jako zdroj tepla. V praktické části jsem se zaměřil na určení účinnosti sálavého panelu ECOSUN 300C určeného pro montáž do kazetových stropů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is a summary of knowledge about electric radiant heating. The theoretical part focuses mainly on the transfer of radiant heat at my work I use as a source of radiant heat panels. In the practical part is focused on determining the effectiveness of the radiant panel ECOSUN 300C for mounting to ceiling cassette.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh elektrickeho vytapeni pomoci salavych panelu.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047289_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047289_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047289_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.