Název: Automatizované měření elektrických parametrů roztoků
Další názvy: Automated measurement of electrical parameters of the chemical solutions
Autoři: Král, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Michael
Oponent: Kuberský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9382
Klíčová slova: cyklická voltametrie;potenciostat;operační zesilovač;automatické měření;iontová kapalina
Klíčová slova v dalším jazyce: cyclic voltammetry;potentiostat;operational amplifier;automatic measurement;ionic liquid
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem přístroje pro automatické měření elektrických parametrů roztoků. V teoretické části je zpracován obsáhlý přehled elektroanalytických metod, včetně stručného vysvětlení jejich podstaty. V další části je rozebrána teorie konstrukce potenciostatu s důrazem na její hlavní úskalí. Poslední část je pak věnována návrhu přístroje schopného automaticky provádět cyklovoltametrická měření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the design of devices for automatic measurement of electrical parameters of chemical solutions. The first part is theoretical and contains a comprehensive overview of electroanalytical methods + explanation of their principles. The next part discusses the theory of constructing a potentiostat with emphasis on main drawbacks. The last part is devoted to designing device capable of automaticall cyclovoltametric measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kral_BP_2013.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053418_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053418_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053418_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.