Title: Projekt inteligentního domu
Other Titles: Project of smart house
Authors: Zoufalý, Martin
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9391
Keywords: Inteligentní elektroinstalace;inteligentní dům;komfort;decentralizovaný systém;topologie;senzor;akurátory;EIB/KNX;prvky elektroinstalace;rozpočet;úspory;návratnost
Keywords in different language: Intelligent wiring;smart house;comfort;decentralized system;topology;sensor;actuators;EIB/KNX;wiring elements;costing;savings;financial benefits
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. V první části je uvedeno seznámení s automatizací budovy a je zde popsán všeobecný přehled systémů inteligentního domu. Druhá část je zaměřena na podrobný popis sběrnice EIB/KNX. Ve třetí části je vypracován konkrétní návrh inteligentní elektroinstalace včetně jejího rozpočtu, návratnosti investice a vizuálního modelu domu.
Abstract in different language: The presented bachelor´s thesis is focused on the description and the design of an intelligent wiring in a family house. The first part introduces the automation of the building and describes general overview of the smart house systems. The second part focuses on detailed description of the bus EIB/KNX. The third part shows actual design of the intelligent wiring including its costing, financial benefits of the investment and a visual model of the building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoufaly_Martin_BP_2013_E.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
053429_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,36 kBAdobe PDFView/Open
053429_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,98 kBAdobe PDFView/Open
053429_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.