Název: Projekt inteligentního domu
Další názvy: Project of smart house
Autoři: Zoufalý, Martin
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9391
Klíčová slova: Inteligentní elektroinstalace;inteligentní dům;komfort;decentralizovaný systém;topologie;senzor;akurátory;EIB/KNX;prvky elektroinstalace;rozpočet;úspory;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Intelligent wiring;smart house;comfort;decentralized system;topology;sensor;actuators;EIB/KNX;wiring elements;costing;savings;financial benefits
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis a návrh inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. V první části je uvedeno seznámení s automatizací budovy a je zde popsán všeobecný přehled systémů inteligentního domu. Druhá část je zaměřena na podrobný popis sběrnice EIB/KNX. Ve třetí části je vypracován konkrétní návrh inteligentní elektroinstalace včetně jejího rozpočtu, návratnosti investice a vizuálního modelu domu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor´s thesis is focused on the description and the design of an intelligent wiring in a family house. The first part introduces the automation of the building and describes general overview of the smart house systems. The second part focuses on detailed description of the bus EIB/KNX. The third part shows actual design of the intelligent wiring including its costing, financial benefits of the investment and a visual model of the building.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zoufaly_Martin_BP_2013_E.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053429_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053429_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053429_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.