Název: Čidla teploty a měření teploty v elektrických strojích
Další názvy: Temperature sensors and temperature measurement in electrical machines
Autoři: Janečková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Hána, Bohumír
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9395
Klíčová slova: teplota;principy čidel;měření;sensor;termočlánek
Klíčová slova v dalším jazyce: temperature;principles of sensor;measurement;sensor;thermocouple
Abstrakt: Cílem této práce je popismetod měření teploty dotykovým a bezdotykovým způsobem. Zabývá se vstupními i výstupnimi parametry a jejich vhodnou volbou v elektrických strojích. Práce je rozdělena do dvou oddílů. na čidla s dotykovou technologii a na bezdotykovou technologii. U každé použité technologie je praktické využití v průmyslu. Na konci práce jsou shrnuty poznatky o náročnosti výroby a nárocích trhu, přímo od výrobce teplotních čidel.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is description of measurement of temperature with contact and no contact methods. It is concernet with output parameters and their suitable choice in electric machines. This thesis is divided into two chapters. The first charter is about sensors with contact technology and the second about contactless technology. There is practical utilization in industry with both used technologies. At the end of this thesis is summary of pieces of knowledge about demands of production and market which are directly from producer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace J. janeckova 2013.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053436_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053436_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053436_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.