Title: Čidla teploty a měření teploty v elektrických strojích
Other Titles: Temperature sensors and temperature measurement in electrical machines
Authors: Janečková, Jaroslava
Advisor: Hána, Bohumír
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9395
Keywords: teplota;principy čidel;měření;sensor;termočlánek
Keywords in different language: temperature;principles of sensor;measurement;sensor;thermocouple
Abstract: Cílem této práce je popismetod měření teploty dotykovým a bezdotykovým způsobem. Zabývá se vstupními i výstupnimi parametry a jejich vhodnou volbou v elektrických strojích. Práce je rozdělena do dvou oddílů. na čidla s dotykovou technologii a na bezdotykovou technologii. U každé použité technologie je praktické využití v průmyslu. Na konci práce jsou shrnuty poznatky o náročnosti výroby a nárocích trhu, přímo od výrobce teplotních čidel.
Abstract in different language: The goal of this work is description of measurement of temperature with contact and no contact methods. It is concernet with output parameters and their suitable choice in electric machines. This thesis is divided into two chapters. The first charter is about sensors with contact technology and the second about contactless technology. There is practical utilization in industry with both used technologies. At the end of this thesis is summary of pieces of knowledge about demands of production and market which are directly from producer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace J. janeckova 2013.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
053436_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,43 kBAdobe PDFView/Open
053436_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,84 kBAdobe PDFView/Open
053436_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.