Název: Metody a přístroje pro vyhledávání poruch na kabelech vysokého a nízkého napětí
Další názvy: Method and apparatus for finding faults in cables of high and low voltage
Autoři: Krönes, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Václav
Oponent: Trnka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9399
Klíčová slova: kabel;spojka;porucha;zaměřování poruchy;vyhledávání poruchy;přístroj;metoda;zkoušení;měřící vůz;vytyčení;plášťová porucha
Klíčová slova v dalším jazyce: cabel;connector;defect;aiming of breakdown;surveying of breakdown;equipment;method;trial;measuring equipment;alignment;defect on sealing
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyhledávání poruch na kabelech VN a NN. Jednotlivé části se zabývají popisem základních typů kabelů a příslušných kabelových spojek, popisem jednotlivých přístrojů pro vyhledávání poruch a jejich zásad připojení, popisem nejpoužívanějších metod vyhledávání poruch a jejich zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor's documentation is focused on finding faults on cabels HV and LV. Particular parts undertake description of essential types of cabels and relevant cabel joints, description of particular equipment for finding out errors and their principle of connection, description of the most used methods of finding out break downs and their evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarkapdf.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053441_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053441_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053441_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.