Title: Metody a přístroje pro vyhledávání poruch na kabelech vysokého a nízkého napětí
Other Titles: Method and apparatus for finding faults in cables of high and low voltage
Authors: Krönes, Lukáš
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9399
Keywords: kabel;spojka;porucha;zaměřování poruchy;vyhledávání poruchy;přístroj;metoda;zkoušení;měřící vůz;vytyčení;plášťová porucha
Keywords in different language: cabel;connector;defect;aiming of breakdown;surveying of breakdown;equipment;method;trial;measuring equipment;alignment;defect on sealing
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku vyhledávání poruch na kabelech VN a NN. Jednotlivé části se zabývají popisem základních typů kabelů a příslušných kabelových spojek, popisem jednotlivých přístrojů pro vyhledávání poruch a jejich zásad připojení, popisem nejpoužívanějších metod vyhledávání poruch a jejich zhodnocení.
Abstract in different language: Presented bachelor's documentation is focused on finding faults on cabels HV and LV. Particular parts undertake description of essential types of cabels and relevant cabel joints, description of particular equipment for finding out errors and their principle of connection, description of the most used methods of finding out break downs and their evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarkapdf.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
053441_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,63 kBAdobe PDFView/Open
053441_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,37 kBAdobe PDFView/Open
053441_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.