Title: Napájecí zdroje indukčního ohřevu
Other Titles: Induction Heating Power Supplies
Authors: Ondráček, Jan
Advisor: Kroupa, Oldřich
Referee: Bublík, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9401
Keywords: rovinná vlna;hloubka vniku vlny;rezonanční obvod;měnič kmitočtu;průmyslová aplikace;napájecí zdroj;indukční ohřev
Keywords in different language: plane wave;penetration depth;resonant circuit;frequency convertor;industry application;power supply;induction heating
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na napájecí zdroje indukčního ohřevu. Zabývá se konkrétními typy napájecích zdrojů v závislosti na kmitočtu a jejich následnou aplikací na konkrétních typech indukčního zařízení. V poslední části je uveden popis vlastností integrovaného obvodu pro řízení měniče.
Abstract in different language: This thesis is focused on induction heating power supplies. It deals with specific types of power sources, depending on the frequency and their subsequent application to specific types of induction heating systems. The last section describes the characteristics of the integrated circuit for driving the frequency changer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jan_Ondracek.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
053443_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,6 kBAdobe PDFView/Open
053443_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,09 kBAdobe PDFView/Open
053443_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.