Název: Napájecí zdroje indukčního ohřevu
Další názvy: Induction Heating Power Supplies
Autoři: Ondráček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Oldřich
Oponent: Bublík, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9401
Klíčová slova: rovinná vlna;hloubka vniku vlny;rezonanční obvod;měnič kmitočtu;průmyslová aplikace;napájecí zdroj;indukční ohřev
Klíčová slova v dalším jazyce: plane wave;penetration depth;resonant circuit;frequency convertor;industry application;power supply;induction heating
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na napájecí zdroje indukčního ohřevu. Zabývá se konkrétními typy napájecích zdrojů v závislosti na kmitočtu a jejich následnou aplikací na konkrétních typech indukčního zařízení. V poslední části je uveden popis vlastností integrovaného obvodu pro řízení měniče.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on induction heating power supplies. It deals with specific types of power sources, depending on the frequency and their subsequent application to specific types of induction heating systems. The last section describes the characteristics of the integrated circuit for driving the frequency changer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Jan_Ondracek.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053443_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053443_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053443_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.