Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubík, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSmolík, Jiřícs
dc.contributor.refereePajer, Ondřejcs
dc.date.accepted2013-06-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:58Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:58Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-14cs
dc.identifier53454cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9408
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první, rešeršní části, jsou popsány jednotlivé možnosti konstrukcí stejnosměrných zdrojů, popsán princip fungování jednotlivých částí zdroje, uvedena jednotlivá zapojení a možnosti aplikací. V druhé části je řešen návrh zapojení, výpočty součástek, návrh a výroba desky plošných spojů. Ve třetí části je popsáno sestavení zdroje. Ve čtvrté je zapsáno zjištění, během orientační zkoušky zdroje. V páté části je popsán postup měření. V poslední části jsou vyhodnoceny údaje z měření a vyvozeny závěry na základě naměřených hodnot.cs
dc.format83 s. (104717), Přílohy 6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstabilizovaný zdrojcs
dc.subjectstabilizátorcs
dc.subjectusměrňovačcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectEaglecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjecttranzistorcs
dc.subjectproudový posilovačcs
dc.subjectomezení prouducs
dc.subject78xxcs
dc.subject79xxcs
dc.subjectUA723cs
dc.subjectZenerova diodacs
dc.subjectDPScs
dc.subjectzatěžovací charakteristikacs
dc.subjectTL431cs
dc.subjectL200cs
dc.subjectLM317cs
dc.subjectparametrický stabilizátorcs
dc.subjectnásobič napětícs
dc.subjectGraetzův můstekcs
dc.subjectvnitřní odpor zdrojecs
dc.titleRekonstrukce napájecího zdrojecs
dc.title.alternativeReconstruction of power supplyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is divided into five main parts. The first part, search part, describes design possibilities of different direct current power supplies, describe principles of operation of individual parts, shows particular designs and aplications. The second part is design diagrams, calculations of components, design and manufacture of printed curcuit boards. The third part describes assembly of power supply. In the fourth part are written findings during indikative test. The fifth section describes the measurement procedure. The last part consist of evaluations of measured data and conclusion based on measured values.en
dc.subject.translatedstabilised power supplyen
dc.subject.translatedstabilisatoren
dc.subject.translatedrectifieren
dc.subject.translatedtransformatoren
dc.subject.translatedEagleen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedtransistoren
dc.subject.translatedcurrent boosteren
dc.subject.translatedcurrent limitationen
dc.subject.translated78xxen
dc.subject.translated79xxen
dc.subject.translatedUA723en
dc.subject.translatedZener diodeen
dc.subject.translatedPCBen
dc.subject.translatedload characteristicsen
dc.subject.translatedTL431en
dc.subject.translatedL200en
dc.subject.translatedLM317en
dc.subject.translatedparametric stabilisatoren
dc.subject.translatedvoltage multiplieren
dc.subject.translatedGraetz bridgeen
dc.subject.translatedinternal resistance of power supplyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Smolik - E10B0073K.pdfPlný text práce69,56 MBAdobe PDFView/Open
053454_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,61 kBAdobe PDFView/Open
053454_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,6 kBAdobe PDFView/Open
053454_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.