Název: Správa Windows v prostředí počítačové sítě
Další názvy: Managing Windows in a Network
Autoři: Hofman, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Basl, Jiří
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9412
Klíčová slova: operační systém;Microsoft Windows;administrace;automatizace;vzdálená správa;dávkový soubor;skript;příkazový řádek;WSH;PowerShell;COM;WMI;registr;Active Directory;ADSI;Linux
Klíčová slova v dalším jazyce: operating system;Microsoft Windows;administration;automation;remote administration;batch file;script;command line;WSH;PowerShell;COM;WMI;registry;Active Directory;ADSI;Linux
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi administrace, automatizace a vzdálené správy operačního systému Windows a adresářové služby Active Directory. Využívají se převážně prostředky, které jsou přímo součástí Windows. Jsou zde popsány rozdíly mezi různými verzemi Windows. Dále je porovnána správa systému Windows a Linux. V práci jsou obsaženy ukázky příkazů, dávkových souborů a skriptů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibilities of administration, automation and remote managing of Windows and Active Directory service. There are used mainly tools those are part of Windows. Differences between versions of Windows are mentioned. Also administration of Windows and Linux is compared. Thesis contains examples of commands, batch files and scripts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sprava Windows v prostredi pocitacove site.pdfPlný text práce991,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce242,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053458_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.