Název: Charakteristiky autotransformátoru
Další názvy: Autotransformer characteristics
Autoři: Marek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Zíka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9421
Klíčová slova: autotransformátor;charakteristika;chod nakrátko;chod naprázdno;zatěžování;účiník
Klíčová slova v dalším jazyce: autotransformer;characteristic;no-load;short circuit;load;power factor
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrický stroj zvaný autotransformátor. Nejprve jsou uvedeny základní rozdíly mezi transformátorem, natáčecím transformátorem a autotransformátorem. Hlavním cílem je shrnout možnosti použití autotransformátorů v praxi, a poté při laboratorním měření ověřit základní charakteristiky předloženého stroje. Měření ve stavu naprázdno je provedeno pro celou délku regulace, měření ve stavu nakrátko pouze pro vytipované pozice regulace. Poslední měření, zatěžovacích charakteristik je poté provedeno pro stejné pozice regulace, při proměnné velikosti zátěže. Naměřené výsledky jsou poté zaznamenány a graficky vyhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the electric machine called autotransformer. At first, the basic differences between transformer, adjustable transformer and autotransformer are stated. The main objective is to summarize the possibilities of usage of the autotransformers in practice and during the laboratory measurement to confirm the basic characteristics of one autotransformer. Measurement in no-load condition is performed for the whole length of regulation, measurement in short circuit condition only for particular positions. Last measurement of the characteristics under load condition, is performed for the same positions of regulation, for different sizes of load. The results are recorded and graphically analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub_Marek_BP2013_Charakteristiky_autotransformatoru.pdfPlný text práce851,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce243,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053584_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9421

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.