Název: Elektrické ochrany v elektrizační soustavě ČR
Další názvy: The electric protections in the Czech electric power system
Autoři: Rataj, Martin
Vedoucí práce/školitel: Bína, Jan
Oponent: Jiřičková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9424
Klíčová slova: ochrana;proud;nadproud;napětí;zkrat;chráněný objekt;protokol řízení;distanční ochrana;komunikace;měření
Klíčová slova v dalším jazyce: protection;current;over current;voltage;short circuit;protected objects;management protocol;distance protection;communication;measurement
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o ochranách v elekrizační soustavě ČR. Stručně popisuje k čemu elektrizační soustava slouží a co znamená pojem ochrana. Dále se zabývá stručným popsáním o využívaných ochranách v české elektrizační soustavě. Práce pojednává o nových trendech, které se v dnešní době využívjí firmou Siemens. V závěru se práce zabývá zpracováním měření na nadproudové ochraně Siprotc 7SJ8042 od firmy Siemens.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s dissertation focuses on protections in power system of Czech Republic. It sums up the power systems? practical use and defines the term protection. It also deals with describing the protections used in Czech electricity grid.The thesis addresses new trends that are currently used by Siemens. The conclusion is devoted to the processing of measurements on the overcurrent protection Siprotc 7SJ8042 from Siemens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rataj_Martin_Bakalarska_Prace_2013.pdfPlný text práce958,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053588_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053588_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053588_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.