Title: Elektrické ochrany v elektrizační soustavě ČR
Other Titles: The electric protections in the Czech electric power system
Authors: Rataj, Martin
Advisor: Bína, Jan
Referee: Jiřičková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9424
Keywords: ochrana;proud;nadproud;napětí;zkrat;chráněný objekt;protokol řízení;distanční ochrana;komunikace;měření
Keywords in different language: protection;current;over current;voltage;short circuit;protected objects;management protocol;distance protection;communication;measurement
Abstract: Bakalářská práce pojednává o ochranách v elekrizační soustavě ČR. Stručně popisuje k čemu elektrizační soustava slouží a co znamená pojem ochrana. Dále se zabývá stručným popsáním o využívaných ochranách v české elektrizační soustavě. Práce pojednává o nových trendech, které se v dnešní době využívjí firmou Siemens. V závěru se práce zabývá zpracováním měření na nadproudové ochraně Siprotc 7SJ8042 od firmy Siemens.
Abstract in different language: This Bachelor?s dissertation focuses on protections in power system of Czech Republic. It sums up the power systems? practical use and defines the term protection. It also deals with describing the protections used in Czech electricity grid.The thesis addresses new trends that are currently used by Siemens. The conclusion is devoted to the processing of measurements on the overcurrent protection Siprotc 7SJ8042 from Siemens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rataj_Martin_Bakalarska_Prace_2013.pdfPlný text práce958,92 kBAdobe PDFView/Open
053588_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,93 kBAdobe PDFView/Open
053588_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFView/Open
053588_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.