Název: Fyzikální procesy v dielektriku
Další názvy: Physical processes in dielectric
Autoři: Veisheipl, Karel
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Petr
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9425
Klíčová slova: výboj;průraz;přeskok;dielektrikum;izolant;elektrické pole
Klíčová slova v dalším jazyce: discharge;breakdown;electrical flashover;dielectric;insulant;electric field
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky výbojové činnosti v dielektriku, a to v případě plynného, pevného i kapalného dielektrika. Tato práce také uvádí základní používané dielektrické materiály.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor thesis is to formulate a discharge problematic in gaseouse, solid and liquidy dielectrics. This thesis also states some basic dielectric materials which are being used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_veisheipl_v15.pdfPlný text práce587,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053591_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053591_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053591_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.