Title: Měření na transformátoru
Other Titles: Measurement on the transformer
Authors: Netušil, Michal
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Zíka, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9428
Keywords: transformátor;magnetický tok;přepočtené veličiny;kompenzační kondenzátor;jalový výkon
Keywords in different language: Transfomer;magnetic flux;recalculated values;compensatory capacitor;reactive power
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje transformátor pomocí přepočtených veličin strany sekundární na stranu primární a ověřuje je pomocí měření jalového příkonu transformátoru a přiložených kompenzačních kondenzátorů.
Abstract in different language: The submitted Bachelor?s thesis describes a transformer using by means of recalculating values the secondary side to the primary side and verifies them by measuring a reactive power of the transformer and connected compensatory capacitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mereni na Transformatoru_Netusil_2013.pdfPlný text práce631,39 kBAdobe PDFView/Open
053595_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce245,43 kBAdobe PDFView/Open
053595_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,57 kBAdobe PDFView/Open
053595_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.