Název: Měření na transformátoru
Další názvy: Measurement on the transformer
Autoři: Netušil, Michal
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Zíka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9428
Klíčová slova: transformátor;magnetický tok;přepočtené veličiny;kompenzační kondenzátor;jalový výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: Transfomer;magnetic flux;recalculated values;compensatory capacitor;reactive power
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje transformátor pomocí přepočtených veličin strany sekundární na stranu primární a ověřuje je pomocí měření jalového příkonu transformátoru a přiložených kompenzačních kondenzátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted Bachelor?s thesis describes a transformer using by means of recalculating values the secondary side to the primary side and verifies them by measuring a reactive power of the transformer and connected compensatory capacitors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mereni na Transformatoru_Netusil_2013.pdfPlný text práce631,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053595_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce245,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053595_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053595_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.