Název: Záběrný proud asynchronního motoru
Další názvy: Starting current of the asynchronous machine
Autoři: Ponert, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Šobra, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9444
Klíčová slova: Asynchronní motor;stator;rotor;kotva nakrátko;kroužková kotva;vinutí stroje;točivé elektromagnetické pole;indukce;magnetický tok;účiník;autotransformátor;softstartér;frekvenční měnič;záběrový proud;proud nakrátko;skluz;proměnná frekvence;asymetrický spouštěč;charakteristika nakrátko
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction motor;stator;rotor;squirrel cage;wound rotor;winding;rotating magnetic field;induction;magnetic flux;power factor;autotransformer;soft starter;frequency converter;starting current;short circuit current;slip;variable frequency;asymmetrical starter;characteristic short
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé druhy spouštění asynchronních motorů a jejich vliv na velikost záběrového proudu, dále změření velikosti záběrného proudu, proudu nakrátko a účiníku. Cílem této práce je porovnat velikosti záběrného proudu s charakteristikou nakrátko, která vychází z měření nakrátko a totéž porovnání provést pro účiník.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to describe the different types of starting of induction motors and their influence on the size of the starting current, in addition to measure the size of the starting current, short-circuit current and power factor. The aim of this work is to compare the size of the starting current with a short circuit characteristic, which is based on short circuit measurement and to make the same comparison for the power factor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Ponert.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053621_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053621_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053621_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.