Title: Záběrný proud asynchronního motoru
Other Titles: Starting current of the asynchronous machine
Authors: Ponert, Jiří
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Šobra, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9444
Keywords: Asynchronní motor;stator;rotor;kotva nakrátko;kroužková kotva;vinutí stroje;točivé elektromagnetické pole;indukce;magnetický tok;účiník;autotransformátor;softstartér;frekvenční měnič;záběrový proud;proud nakrátko;skluz;proměnná frekvence;asymetrický spouštěč;charakteristika nakrátko
Keywords in different language: Induction motor;stator;rotor;squirrel cage;wound rotor;winding;rotating magnetic field;induction;magnetic flux;power factor;autotransformer;soft starter;frequency converter;starting current;short circuit current;slip;variable frequency;asymmetrical starter;characteristic short
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé druhy spouštění asynchronních motorů a jejich vliv na velikost záběrového proudu, dále změření velikosti záběrného proudu, proudu nakrátko a účiníku. Cílem této práce je porovnat velikosti záběrného proudu s charakteristikou nakrátko, která vychází z měření nakrátko a totéž porovnání provést pro účiník.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to describe the different types of starting of induction motors and their influence on the size of the starting current, in addition to measure the size of the starting current, short-circuit current and power factor. The aim of this work is to compare the size of the starting current with a short circuit characteristic, which is based on short circuit measurement and to make the same comparison for the power factor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Ponert.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
053621_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,84 kBAdobe PDFView/Open
053621_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,69 kBAdobe PDFView/Open
053621_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.