Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč, Karel
dc.contributor.authorMertl, Miroslav
dc.contributor.refereeMüllerová, Eva
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:48Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-21
dc.identifier53934
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9447
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky výkonových transformátorů včetně minerálních izolačních olejů a popisuje mé zkušenosti s diagnostikou, provozem a opravou transformátorů v elektrárně Tisová. V první kapitole jsou popsány jednotlivé metody diagnostiky minerálních izolačních olejů, je v ní nastíněna problematika korozivní síry v oleji, popisuje diagnostiku vad transformátorů pomocí DGA a diagnostiku celulózové izolace. Dále jsou v kapitole popsány diagnostické postupy při měření kondenzátorových průchodek a výkonových transformátorů. Druhá kapitola se zabývá praktickými zkušenostmi s diagnostikou, provozem a opravami transformátorů v Elektrárně Tisová. V poslední kapitole je popsán vliv diagnostiky na životnost a údržbu transformátorů.cs
dc.format56 s. (65 361 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectizolační olejcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectopravacs
dc.subjectprovozcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectizolacecs
dc.subjectobsah plynůcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectchromatografiecs
dc.titleProfylaktika výkonových transformátorů a minerálních izolačních olejůcs
dc.title.alternativePrevention of power transformers and mineral insulating oilsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis deals with problems of diagnostics of power transformers including mineral insulating oils and describes my experience with diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The first chapter describes the different methods for the diagnosis of mineral insulating oils, outlined the issue of corrosive sulfur in oil, documented diagnosis of defects transformers using DGA and diagnostics cellulose insulation. Further the chapter describes the diagnostic procedures for measuring condenser bushings and power transformers. The second chapter deals with practical experience in the diagnostics, operation and repairs of transformers in power plant Tisova. The last chapter describes the impact of diagnostics of on service life and maintenance of transformers.en
dc.subject.translatedtransformeren
dc.subject.translatedinsulating oilen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedrepairen
dc.subject.translatedoperationen
dc.subject.translatedwindingsen
dc.subject.translatedinsulationen
dc.subject.translatedcontent gas measurementen
dc.subject.translatedchromatographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013_MERTL_E11B0125K.pdfPlný text práce4,86 MBAdobe PDFView/Open
053934_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,72 kBAdobe PDFView/Open
053934_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,38 kBAdobe PDFView/Open
053934_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.