Title: Vybrané problémy integrace cizinců na úrovni sekundárního vzdělávání
Other Titles: Selected issues in the foreigner's secondary education integration
Authors: Němcová, Jitka
Advisor: Radostný, Lukáš
Referee: Strohsová, Klára
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9455
Keywords: vzdělávání;migrace;imigranti;cizinci;integrace cizinců;střední školy;kulturní šok
Keywords in different language: education;migration;immigrants;foreigners;integration of foreigners;secondary schools;culture shock
Abstract: Cílem této práce je nastínit problémy, se kterými se setká cizinec v souvislosti se studiem na střední škole v České republice. Snažím se ukázat, jaké bariéry musí cizinci při začleňování do českého školského systému překonávat. Analyzuji postoje středních škol ke vzdělávání cizinců a poukazuji na problémy, se kterými školy přicházejí do kontaktu. Svůj zájem také orientuji na vedoucí pracovníky středních škol, kteří cizince ke studiu přijímají. S tématem vzdělávání cizicnů přímo souvisí pojem migrace a z tohoto důvodu se tomuto pojmu v práci také věnuji a snažím se vysvětlit, z jakého důvodu k migraci dochází.
Abstract in different language: The aim of this piece of work is to outline the problems a foreigner is facing in a connection with the study at a high school in The Czech Republic. I am trying to point out the barriers that foreigners have to overcome when integrating into the czech school system. I analyze an attitude of the schools towards the foreigner's education and refer to the problems the schools have to encounter. I focus on managers and leading staff who accept them. This theme is directly related to migration witch is why I pay attention to this matter and try to explain the reasons it occurs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_06_28_BP_Nemcova.pdfPlný text práce687,65 kBAdobe PDFView/Open
BP Nemcova 2013.pdfPosudek vedoucího práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
BP Nemcova 2013.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
BP Nemcova 2013.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce2,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.