Title: Když papež zavolá: "Deus volt!" Pohled na "toho druhého", nevěřícího; jak středoevropané viděli obyvatele blízkého východu na přelomu 11. a 12. století
Other Titles: When Holy Father says: "Deus volt!" View on "the others", infidels; what were europeans thought about the Middle East inhabitants during braketime in 11. and 12. century
Authors: Řezníčková, Anna
Advisor: Charvát, Petr
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9456
Keywords: středověk;první křížová výprava;výzva Urbana II. v Clermontu;kronikáři první křížové výpravy;Petr Poustevník;dopisy
Keywords in different language: middle ages;first crusade;Urban II. challenge in Clermont;historians of first crusade;Peter the Heremit;letters
Abstract: V práci jsem se pokusila optikou historických pramenů nahlédnout na myšlení křesťanských středoevropanů na konci jedenáctého století. Zejména jsem se zaměřila na pohled na obyvatele Blízkého východu, který jsem se snažila analyzovat na základě výzvy papeže Urbana II. k první křížové výpravě a následně pak na prameny z období první křížové výpravy.
Abstract in different language: In this work I´ve been trying to analyse meanings of Cristian Europe inhabitans in the end of 11. century. I used for it historical sources and mostly method of historical anthropology. The main question of this work is how were "the others" (the Middle East inhabitants) seen by Cristians form Western Europe. I also tried to analyse challenge for the First crusade which was made by pope Urban II. in Cleremont and others sources from this period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deus vult!.pdfPlný text práce380,75 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova.pdfPosudek vedoucího práce282,53 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce292,09 kBAdobe PDFView/Open
Reznickova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.