Title: Město Černovice v perspektivě community studies s akcentem na prostředí amatérského fotbalu
Other Titles: Situation in amateur football club TJ Sokol Černovice in view of community studies
Authors: Jůn, Pavel
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9458
Keywords: fotbalový klub;komunita;identita;rituál;distribuce moci
Keywords in different language: football club;community;identity;ritual;power distribution
Abstract: Moje bakalářská práce je antropologickým výzkumem v prostředí amatérského fotbalového klubu TJ Sokol Černovice. Předmětem mého výzkumu jsou členové místního oddílu. Hlavním cílem mé práce je popsat komunitu jako celek. Zaměřím se na dynamické procesy konstrukce identity a popíši mechanismy distribuce moci uvnitř oddílu. V první části mé práce vymezím teoretická východiska, ze kterých budu dále vycházet. V části druhé popíši klub skrze jeho pozici v organizaci soutěžních struktur. Třetí část pak věnuji aplikaci premis vzešlých z mé teoretické základny na sociální jevy pozorované během mého terénního výzkumu.
Abstract in different language: My bachelor thesis is an anthropological research situated in area of amateur fotball club TJ Sokol Černovice. The conrete object of my fieldwork are members of the local fotball community in town Černovice. My position in this community is very complicated because of my membership in it. The main goal of my work is to describe the image of this community as a whole. I focus especially on the dynamic processes through which is an indentity constructed. Another aim is a description of power distribution. The first part of my work is about the theoretical background for my observation. In the second part I explain the situation of TJ Sokol Černovice in a context of local competitive structure. In the third part I apply the theoretical concepts on a topic of my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prostredi amaterskeho fotbaloveho klubu.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Jun_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Jun_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Jun_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce561,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.