Název: Město Černovice v perspektivě community studies s akcentem na prostředí amatérského fotbalu
Další názvy: Situation in amateur football club TJ Sokol Černovice in view of community studies
Autoři: Jůn, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9458
Klíčová slova: fotbalový klub;komunita;identita;rituál;distribuce moci
Klíčová slova v dalším jazyce: football club;community;identity;ritual;power distribution
Abstrakt: Moje bakalářská práce je antropologickým výzkumem v prostředí amatérského fotbalového klubu TJ Sokol Černovice. Předmětem mého výzkumu jsou členové místního oddílu. Hlavním cílem mé práce je popsat komunitu jako celek. Zaměřím se na dynamické procesy konstrukce identity a popíši mechanismy distribuce moci uvnitř oddílu. V první části mé práce vymezím teoretická východiska, ze kterých budu dále vycházet. V části druhé popíši klub skrze jeho pozici v organizaci soutěžních struktur. Třetí část pak věnuji aplikaci premis vzešlých z mé teoretické základny na sociální jevy pozorované během mého terénního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is an anthropological research situated in area of amateur fotball club TJ Sokol Černovice. The conrete object of my fieldwork are members of the local fotball community in town Černovice. My position in this community is very complicated because of my membership in it. The main goal of my work is to describe the image of this community as a whole. I focus especially on the dynamic processes through which is an indentity constructed. Another aim is a description of power distribution. The first part of my work is about the theoretical background for my observation. In the second part I explain the situation of TJ Sokol Černovice in a context of local competitive structure. In the third part I apply the theoretical concepts on a topic of my research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prostredi amaterskeho fotbaloveho klubu.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jun_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jun_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jun_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce561,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.