Title: Fenomén singles
Other Titles: Phenomenon of the Singles
Authors: Zajícová, Alena
Advisor: Mata, Lucie
Referee: Strohsová, Klára
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9494
Keywords: singles;singles typologie;rodina;vývoj rodiny;partnerské strategie;mladá dospělost;pozdní modernita;individualizace
Keywords in different language: singles;singles typology;family;partner strategies;early adulthood;late modernity;individualization
Abstract: Moje bakalářská práce se zaměřuje na fenomén singles. Cílem mé práce je zjistit, jaké faktory dnes ovlivňují to, že lidé v obobí rané dospělosti žijí sami bez partnera. Hlouběji se zabývám tím, proč mladí lidé odkládasjí hledání partnera a zakládání rodiny.
Abstract in different language: I would like to focus my bachelor work on phenomenon singles. Partner strategies of young people now are different from strategies that used to be when our parents founded families. Target of my work is to find out what elements causes the fact that young people live on their own in their early adulthood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajicova, BP, 2013.pdfPlný text práce721,16 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.