Název: Fenomén singles
Další názvy: Phenomenon of the Singles
Autoři: Zajícová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Mata, Lucie
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9494
Klíčová slova: singles;singles typologie;rodina;vývoj rodiny;partnerské strategie;mladá dospělost;pozdní modernita;individualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: singles;singles typology;family;partner strategies;early adulthood;late modernity;individualization
Abstrakt: Moje bakalářská práce se zaměřuje na fenomén singles. Cílem mé práce je zjistit, jaké faktory dnes ovlivňují to, že lidé v obobí rané dospělosti žijí sami bez partnera. Hlouběji se zabývám tím, proč mladí lidé odkládasjí hledání partnera a zakládání rodiny.
Abstrakt v dalším jazyce: I would like to focus my bachelor work on phenomenon singles. Partner strategies of young people now are different from strategies that used to be when our parents founded families. Target of my work is to find out what elements causes the fact that young people live on their own in their early adulthood.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zajicova, BP, 2013.pdfPlný text práce721,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.