Title: Drobné sakrální stavby na území mikroregionu Slavkovský les
Other Titles: Small sacral monuments in micro-region Slavkovský les
Authors: Konečný, Jiří
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9496
Keywords: drobné sakrální stavby;kříž;kaple;krajina;Sudety;mapování
Keywords in different language: small sacral monuments;crucifix;chapel;landscape;Sudetenland;mapping
Abstract: Cílem této práce bylo zmapovat drobné sakrální objekty, které se dochovaly na území mikroregionu Slavkovský les v souvislosti se zaniklými obcemi a cestami. V první části se tato práce zabývá typologií drobných sakrálních staveb a důvody jejich zřizování. Další část této práce popisuje historický vývoj zájmového území, Zabývá se historickými etapami, které měli zásadní vliv na dochování drobných sakrálních objektů a na proměnu vztahu lidí k těmto drobným památkám. Stručně popisuje jednotlivé zaniklé obce, se kterými mapované drobné sakrální památky souviseli. Nedílnou součástí této práce je katalog drobných sakrálních objektů, které byly nalezeny v rámci terénního výzkumu. V neposlední řadě je součástí této práce mapa dochovaných sakrálních objektů v zájmovém území.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to map small religious artifacts that have been found preserved in connection with pre-existing, but now extinct, villages and roads in the microregion Slavkovsky Les. former villages were found. The first section of this thesis provides a typology of small religious buildings and the various reasons for their establishment. The second section describes the historical development of the area and the historical events that had a major impact on the preservation of small religious artifacts and and on people?s relationship to these sites. Each of the pre-existing villages is briefly described and mapped in relation to various religious monuments of the region. Finally, this thesis represents a contribution to the overall mapping of preserved religious buildings in the area of interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Konecny_2013.pdfPlný text práce7,74 MBAdobe PDFView/Open
Konecny_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Konecny_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Konecny_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce474,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.