Title: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Other Titles: Training and education in the development of the knowledge potential of the company
Authors: Dvořáková, Ivana
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9506
Keywords: podnikové vzdělávání;systematické vzdělávání;vzdělávací proces;efektivnost vzdělávání zaměstnanců;konkurenční výhoda
Keywords in different language: enterprise education;systematic training;educational process;employee training efficiency;comparative advantage
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení výcviku a vzdělávání ve společnosti Thermal- F, a.s.v kontextu strategických cílů a navržení vzdělávacího projektu směřujícího k efektivnějšímu naplňování strategických cílů společnosti. Nejprve je představena společnost se svým portfoliem služeb, organizační strukturou a stručnou historií. Ve druhé kapitole je popsáno poslání, vize, strategické cíle společnosti a strategie k dosažení cílů. Ve třetí kapitole je zpracována analýza interního a externího prostředí, jež obsahuje také finanční analýzu společnosti. Čtvrtá kapitola popisuje strategickou analýzu společnosti a zaměřuje se na výběr optimální strategie. V páté kapitole je analyzován systém vzdělávání ve společnosti Thermal- F, a.s. a dále je provedeno zhodnocení výcviku a vzdělávání. V šesté kapitole byly stanoveny cíle v oblasti vzdělávání a následně navržen vzdělávací projekt, který směřuje k efektivnějšímu naplňování strategických cílů společnosti prostřednictvím rozvoje kompetencí klíčové skupiny zaměstnanců.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the analysis and the evaluation of the educational system with respect to enterprise strategic goals of the Thermal- F, a.s. company and on the educational project proposal , which should lead to company goals achievement efficiency growth. The company, its portfolio of services, organizational structure and brief history is introduced first. Mission, vision, enterprise strategic goals and strategies, how to reach the set goals are described in Chapter Two. In the Chapter Three there is elaborated the internal and external environment analysis, which also includes financial analysis of the company. The strategic analysis of the company is described in Chapter Four. This chapter is also focused on the optimal strategy selection. Enterprise educational system is analyzed in Chapter Five. Evaluation of the educational system is also done. Educational goals setting is included in Chapter Six and subsequently the educational project is proposed. This project will contribute to company goals achievement efficiency growth as well as employees´competence development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka- FINAL.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
DP_dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce173,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.