Název: Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje
Další názvy: Determination of Value of the Firm Based on Strategic Plan of Development
Autoři: Hajný, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Emil
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9507
Klíčová slova: vize;poslání;finační plán;strategie;oceňování podniku;riziko
Klíčová slova v dalším jazyce: vision;mission statement;financial plan;strategy;yield valuation methods;risk
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty společnosti ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. na základě jejího strategického plánu rozvoje. V úvodu je podnik krátce představen a je stanovena jeho vize a poslání na období 2013 až 2017. Následně jsou odvozeny strategické cíle podniku a je stanovena strategie pro jejich dosažení. Dále je provedena analýza externího a interního prostředí a stanoven finanční plán, který obsahuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a plán cash-flow. Plán je dále rozpracován do dílčích variant s uvážením možného dopadu rizika. Hodnota firmy je stanovena pomocí výnosových metod oceňování podniku a za podpory softwaru EVALENT. Je využita metoda volného peněžního toku pro věřitele a akcionáře a metoda přidané ekonomické hodnoty. V závěru jsou výsledky porovnány a očekávaná hodnota podniku je zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on determination of value of ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. based on it´s strategic plan of development. The beginning concerns with brief description of the firm and determination of vision and mission statement for the period 2013 - 2017. Then strategic goals and strategy for achieving are specified. The analysis of external and internal environment is performed and the financial plan is composed and includes plan of income statement, balance sheet and cash-flow. Different variants are then derived based on risk analysis. The value of the firm is computed based on yield valuation methods and with help of software EVALENT. Method of Free Cash Flow to the Firm and Method of Economic Value Added are used. There is the comparison of results in the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanoveni hodnoty firmy na zaklade jejiho strategickeho planu.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hajny_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hajny_OP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hajny.PDFPrůběh obhajoby práce145,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.