Title: Zpracování projektu dodávky a montáže turbíny 60 MW-Slovnaft
Other Titles: Project of 60 MW-Slovnaft Turbine Delivery and Assembly
Authors: Kulovaný, Jaroslav
Advisor: Svoboda, Jaroslav
Referee: Skalický, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9515
Keywords: projektový management;analýza rizik;finanční analýza;řízení vytvořené hodnoty;Ganttův diagram;harmonogram projektu;rozpočet projektu;hodnocení projektu;logický rámec
Keywords in different language: project management;risk analysis;financial analysis;earned value management;Gantt chart;project shedule;project budget;project evaluation;logical framework matrix
Abstract: Diplomová práce prezentuje uplatnění metod projektového řízení na projektu dodávky turbíny společností Doosan Škoda Power s.r.o. do jedné z provozoven podniku Slovnaft a.s. V práci jsou nejprve uvedeny teoretické poznatky zkoumané problematiky, které jsou v dalších částech aplikovány na případ projektu dodávky turbíny. Hlavními částmi práce je rozbor jednotlivých plánů realizace projektu, analýza rizik projektu a následné zhodnocení jednotlivých plánů projektu při jeho realizaci. Ke zhodnocení průběhu projektu je využit koncept tzv. vytvořené hodnoty. Závěry z této analýzy jsou následně dávány do porovnání se skutečností.
Abstract in different language: This diploma thesis incorporates various methods of project management applications based on the turbine delivery and assembly system currently utilized by Doosan Skoda Power s.r.o. The first part of this thesis will explain the theoretical concepts that are applicable to a turbine delivery analysis. The subsequent parts of this thesis will explain how the theoretical concepts are applied to a strategic analysis of the overall turbine delivery system. The main analysis will include a project realization schedule, budget, risk analysis, and a thorough evaluation of the project plans within the realization schedule. In order to successfully evaluate the progress of this project, the earned value management method will be employed. The conclusions of this analysis will be compared with proven factual information of the progressionaladvancements of a strategic project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kulovany_2013.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
DP_kulovany.PDFPrůběh obhajoby práce163,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.