Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacík, Emil
dc.contributor.authorBurianová, Marie
dc.contributor.refereeIrcingová, Jarmila
dc.date.accepted2013-09-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:52:42Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:52:42Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-22
dc.identifier52662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9532
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zvyšováním výkonnosti konkrétní kovárenské firmy. V první části práce je provedena analýza stávající výkonnosti firmy pomocí finanční analýzy. Následuje stanovení střednědobého plánu pomocí formulované vize a strategických cílů společnosti, včetně sestavení finančního plánu pro následující čtyři roky. Dále je provedena analýza rizik, na jejímž základě jsou vytvořeny 3 strategické scénáře (pesimistický, optimistický a realistický). Tyto strategické scénáře jsou prověřeny z hlediska dostatečné výkonnosti k dosažení strategických cílů. Pokud jsou zjištěny negativní odchylky (Planning gaps), je provedena korekce vytvořením strategické varianty, či přímo úprava strategického cíle tak, aby bylo tohoto strategického cíle dosaženo a došlo tak ke zvýšení výkonnosti firmy oproti minulému období. Na závěr práce je provedena optimalizace aktiv.cs
dc.format133 s. (205 414 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectstrategické scénářecs
dc.titleProjekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízenícs
dc.title.alternativeThe Project of the Company Performance Increase by Means of Strategic Managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with improving the performance of specific forging company. In the first part of the thesis is performed an analysis of current business performance through financial analysis. Followed by the establishment of a medium-term plan, formulation of a vision and strategic objectives of the company, including the financial plan for the next four years. Further was made risk analysis, which is the base for creating three strategic scenarios (pessimistic, optimistic and realistic). These strategic scenarios are assessed for their sufficient of performance to achieve strategic objectives. If the planning gaps are found, the correction is made by creating strategic options, or by directly editing the strategic goals so, that the strategic objectives can be achieved and thus improving business performance compared to the previous period. At the conclusion of the work is carried out optimization of assets.en
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedstrategic scenariosen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marie_Burianova_2013 (1).pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
DP_burianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce692,04 kBAdobe PDFView/Open
DP_burianova_OP.PDFPosudek oponenta práce573,67 kBAdobe PDFView/Open
burianova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce189,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.