Název: Češi a Němci ve společném státě 1918 - 1938
Další názvy: Czechs and Germans in one state 1918 - 1938
Autoři: Dušková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9535
Klíčová slova: Češi;Němci;Československá republika;1918;1938;národ;menšina;právo na sebeurčení
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechs;Germans;Czechoslovak republic;1918;1938;nation;minority;self-determination
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahy Čechů a Němců ve společném státě mezi roky 1918 až 1938. Úvodní kapitoly se věnují soužití obou národů před vznikem Československé republiky. V kapitolách následujích je rozebrán vztah Československé republiky jako národního státu a německé národnostní menšiny ve světle dalších domácích i světových dějinných událostí v období předcházejícím začátku 2. sv. v.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the relations between Czechs and Germans in one state between the years 1918 - 1938. Introductory chapters deal with coexistence of both nations before the Czechoslovak Republic. The following chapters analyzed the relationship of Czechoslovakia as a national state and the German minority in the light of other domestic and world historical events in the period preceding the beginning of the WWII.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hana Duskova (2012).pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Duskova.pdfPosudek vedoucího práce74,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Duskova.pdfPosudek oponenta práce36,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Duskova.pdfPrůběh obhajoby práce60,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.