Title: Vývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí v českých zemích
Other Titles: Development of Legislative Adjustment of Miscarriage and Abortions in the Czech Lands
Authors: Bobíková, Kateřina
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9539
Keywords: potrat;interrupce;infanticidium;legislativa;zemské právo;městské právo;církevní právo;hrdelní právo
Keywords in different language: abortion;termination of pregnancy;infanticide;legislation;land law;town privileges;canon law;criminal law
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na vývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí, a to z hlediska historického až po recentní nahlížení na tuto problematiku. Je zaměřena především na legislativní stránku této otázky, ale poukazuje i na sociologické aspekty, které jsou taktéž důležité z hlediska ovlivňování zákonodárství. Součástí práce je konkrétní zákonodárný pramen pro každé jedno historické období a v neposlední řadě uvádí řešení konkrétních kauz v rozličných časových úsecích.
Abstract in different language: This thesis deals with the evolution of the legislation regarding abortion and termination of pregnancy. The issue is treated in great detail from both a historical point of view as well as with consideration to current perspective. Even though it is mainly focused on the legislative side of the issue, it also refers to the sociological aspects that play an important role in influencing legislation. Each historical period is analysed through a particular source of law and this thesis includes a series of case-studies from various time periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce534,59 kBAdobe PDFView/Open
DP - Bobikova.pdfPosudek vedoucího práce39,46 kBAdobe PDFView/Open
OP - Bobikova.pdfPosudek oponenta práce43,92 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Bobikova.pdfPrůběh obhajoby práce61,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.