Název: Vývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí v českých zemích
Další názvy: Development of Legislative Adjustment of Miscarriage and Abortions in the Czech Lands
Autoři: Bobíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9539
Klíčová slova: potrat;interrupce;infanticidium;legislativa;zemské právo;městské právo;církevní právo;hrdelní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: abortion;termination of pregnancy;infanticide;legislation;land law;town privileges;canon law;criminal law
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na vývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí, a to z hlediska historického až po recentní nahlížení na tuto problematiku. Je zaměřena především na legislativní stránku této otázky, ale poukazuje i na sociologické aspekty, které jsou taktéž důležité z hlediska ovlivňování zákonodárství. Součástí práce je konkrétní zákonodárný pramen pro každé jedno historické období a v neposlední řadě uvádí řešení konkrétních kauz v rozličných časových úsecích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evolution of the legislation regarding abortion and termination of pregnancy. The issue is treated in great detail from both a historical point of view as well as with consideration to current perspective. Even though it is mainly focused on the legislative side of the issue, it also refers to the sociological aspects that play an important role in influencing legislation. Each historical period is analysed through a particular source of law and this thesis includes a series of case-studies from various time periods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce534,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Bobikova.pdfPosudek vedoucího práce39,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Bobikova.pdfPosudek oponenta práce43,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Bobikova.pdfPrůběh obhajoby práce61,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9539

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.