Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdamová, Karolina
dc.contributor.authorBobíková, Kateřina
dc.contributor.refereeSoukup, Ladislav
dc.date.accepted2013-05-02
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:01Z
dc.date.available2012-01-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:01Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier50172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9539
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na vývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí, a to z hlediska historického až po recentní nahlížení na tuto problematiku. Je zaměřena především na legislativní stránku této otázky, ale poukazuje i na sociologické aspekty, které jsou taktéž důležité z hlediska ovlivňování zákonodárství. Součástí práce je konkrétní zákonodárný pramen pro každé jedno historické období a v neposlední řadě uvádí řešení konkrétních kauz v rozličných časových úsecích.cs
dc.format68 s. (115 193 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpotratcs
dc.subjectinterrupcecs
dc.subjectinfanticidiumcs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectzemské právocs
dc.subjectměstské právocs
dc.subjectcírkevní právocs
dc.subjecthrdelní právocs
dc.titleVývoj legislativní úpravy potratů a interrupcí v českých zemíchcs
dc.title.alternativeDevelopment of Legislative Adjustment of Miscarriage and Abortions in the Czech Landsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the evolution of the legislation regarding abortion and termination of pregnancy. The issue is treated in great detail from both a historical point of view as well as with consideration to current perspective. Even though it is mainly focused on the legislative side of the issue, it also refers to the sociological aspects that play an important role in influencing legislation. Each historical period is analysed through a particular source of law and this thesis includes a series of case-studies from various time periods.en
dc.subject.translatedabortionen
dc.subject.translatedtermination of pregnancyen
dc.subject.translatedinfanticideen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedland lawen
dc.subject.translatedtown privilegesen
dc.subject.translatedcanon lawen
dc.subject.translatedcriminal lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce534,59 kBAdobe PDFView/Open
DP - Bobikova.pdfPosudek vedoucího práce39,46 kBAdobe PDFView/Open
OP - Bobikova.pdfPosudek oponenta práce43,92 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Bobikova.pdfPrůběh obhajoby práce61,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.