Název: Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938
Další názvy: Displacement of population from the Sudetenland after 1938
Autoři: Dřevěná, Jana
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9542
Klíčová slova: Sudety;česko-německé vztahy;Československo;vysídlení obyvatel;právo opce;menšinová práva;Sudetoněmecká strana;mnichovská dohoda;územní změny po roce 1938;právo na sebeurčení
Klíčová slova v dalším jazyce: Sudetenland;Czechoslovakia;relationships between Czech and German;displacement of population;Sudeten german party;minority rights;munich agreement;division of czechoslovak territory
Abstrakt: Pro pochopení role sudetských Němců v dějinných událostech roku 1938 začíná práce již rokem 1918 a vznikem Československa. Národnostní krize 30. let se vyostřila zejména v období hospodářské krize, která postihla celý svět. Práce se zabývá důvody úspěchu strany SdP, vlivu na obyvatelstvo a úlohu při odstoupení území. Přijetí mnichovské dohody pak znamenalo porušení mezinárodního práva a zásah do integrity Československého státu. Dále se práce zaměřuje na rozsah území, která určila mnichovská dohoda k odstoupení a způsob vytyčení tzv. pátého pásma. Hlavním těžištěm práce je vysídlení obyvatel. Jsou zde vymezeny skupiny obyvatel, které z pohraničí odcházely a důvody, jež je vedly k opuštění svých domovů. S problematikou odstoupených území úzce souvisí i otázka státního občanství a možnosti opce, která je v práci rovněž rozebírána. Na hlavním městě říšské župy Liberci je demonstrována nálada obyvatelstva a jejich reakce na změny poměrů v odstoupeném pohraničí. Na odtrženém území zůstala i početná menšina Čechů, proto je poukázáno na práva, která jim byla přiznána a jejich realizaci. Dalekosáhlé důsledky měla mnichovská dohoda i pro okleštěné území Československa, tzv. druhou republiku, která pod vlivem mnichovského diktátu transformovala formu vlády v autoritativní demokracii. Předkládaná práce se zaměřuje na ústavněprávní změny a vybočení normativně právních aktů z ústavního rámce. Dále jsou zde uvedeny hlavní zákonné úpravy, které řešily přistěhovalectví a nezaměstnanost, jež se staly palčivým problémem nového státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Interwar period (1919?1939) is characterized by the fall of multi-national states in Europe, the rise of national states but also increasing tension between ethnic groups in these newly installed sovereign bodies. In Czechoslovakia, this process eventually resulted into large scale migration caused by the detachment of the boundary regions. As the majority of population in border regions (Sudeten) had been of German or Austrian descent, their claims to the right of self-determination were heard by Britain. They had sent a delegation to report on the state of affairs in the Czechoslovak national state. The situation had become a major international topic, closely related to the interest of keeping Europe at peace. The consequences the Munich Agreement had on the Czechoslovak state and population were dramatic ? they had meant a large scale migrations between the Sudenten and the so called second republic and imposed a choice of citizenship. In order to map the circumstances that had been shaping the course of region?s history, the author explores the social change and relevant legal documents to suggest parallels to the historical development. This work focuses on historical events that lead to the Munich Agreement and the legal implications on the expulsion of Czechoslovak populace from the boundary regions. Mentioned are minority rights as well as the division into 5 zones that the agreement imposed on the Czechoslovak state and the role of SdP in the events that had lead to the annexation by The Third Reich in 1938.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana Drevena DP 2013.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Drevena.pdfPosudek vedoucího práce42,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Drevena.pdfPosudek oponenta práce30,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Drevena.pdfPrůběh obhajoby práce60,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9542

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.