Název: Slovenská národní rada 1944-1989
Další názvy: The National Council of the Slovak Republic 1944-1989
Autoři: Hanzíková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9543
Klíčová slova: Deklarace SNR;komunisté;protifašistický odboj;Košický vládní program;Pražské dohody;socialistická ústava;Sbor pověřenců;federace
Klíčová slova v dalším jazyce: Declaration of SNC;communists;antifascist resistance;Košice government programme;Prague agreements;socialist constitution;Assembly of representatives;federation
Abstrakt: Cílem této diplomové práce byla snaha o vysvětlení významu a postavení Slovenské národní rady v průběhu téměř padesáti let, tedy od roku 1943, kdy byla zřízena jako orgán společného odboje proti fašismu, až do roku 1989, kdy se po listopadových událostech vývoj národních zájmů odsunul výrazně jiným směrem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this MA thesis is to clarity the importance and the position of the Slovakian National Council within fifty years of its existence, from the year 1943 when it was established as a body of social resistance against fascism, to the year 1989 when the focus of the national interests changed markedly after the Velvet Revolution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Slovenska narodni rada 1944-1989.pdfPlný text práce713,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hanzikova.pdfPosudek vedoucího práce62,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hanzikova.pdfPosudek oponenta práce53,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hanzikova.pdfPrůběh obhajoby práce58,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.