Název: Robot hand visual tracking using an adaptive fuzzy logic controller
Autoři: Peréz, Carlos
Reinoso, Oscar
Vicente, Asunción M.
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2004: Posters: The 12-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, 2.-6. February 2004, Plzen, p. 129-132.
Datum vydání: 2004
Nakladatel: UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Poster/M31.pdf
http://hdl.handle.net/11025/957
ISBN: 80-903100-6-0
Klíčová slova: robotická ruka;vizuální sledování;počítačové vidění;fuzzy řízení;aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: robot hand;visual tracking;computer vision;fuzzy control;applications
Abstrakt: This paper presents an algorithm to track an industrial robot hand during its movement. Based on acquired image and knowing the robot hand model, the pose is obtained. This information is used to move a pan-tilt camera and keep the robot hand centered in the image every time using an adaptive fuzzy logic controlled. This control law is used combined with a position prediction technique to improve the system behavior. Vision based systems have a lot of empirically adjustable parameters for a good working. With the algorithm proposed in this paper, the adjustable parameters are minimum, so the system robustness is increased.
Práva: © UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2004: Posters

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M31.pdf3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.