Název: Hrad Frumštejn a jeho bezprostřední ekonomické zázemí
Další názvy: Frumštejn Castle and his Ecomomic Background
Autoři: Baier, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hložek, Josef
Oponent: Čapek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9571
Klíčová slova: archeologie;středověk;hrad Frumštejn;hradní zázemí;GIS;geodeticko-topografický průzkum;těžba zlata
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeology;middle ages;castle Frumštejn;castle background;GIS;geodetic-topographic survey;gold mining
Abstrakt: Práce se zabývá nedestruktivním výzkumem hradu Frumštejn a jeho okolím. Součástí práce je rešerše dostupných písemných pramenů, geodetické zaměření lokality, povrchové sběry a topografický průzkum zaměřený na identifikaci a dokumentaci antropogenních aktivit.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the nondestructive research of the castle Frumštejn and its surroundings. The research work is available written sources, a geodetic survey, a surface collections and topographic survey for the identification and documentation of anthropogenic activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAIER_DP_Hrad_Frumstejn.pdfPlný text práce39,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baier_Hlozek_VP.pdfPosudek vedoucího práce646,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baier_Capek_OP.pdfPosudek oponenta práce824,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baier.pdfPrůběh obhajoby práce150,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.