Title: Hrad Frumštejn a jeho bezprostřední ekonomické zázemí
Other Titles: Frumštejn Castle and his Ecomomic Background
Authors: Baier, Ondřej
Advisor: Hložek, Josef
Referee: Čapek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9571
Keywords: archeologie;středověk;hrad Frumštejn;hradní zázemí;GIS;geodeticko-topografický průzkum;těžba zlata
Keywords in different language: archaeology;middle ages;castle Frumštejn;castle background;GIS;geodetic-topographic survey;gold mining
Abstract: Práce se zabývá nedestruktivním výzkumem hradu Frumštejn a jeho okolím. Součástí práce je rešerše dostupných písemných pramenů, geodetické zaměření lokality, povrchové sběry a topografický průzkum zaměřený na identifikaci a dokumentaci antropogenních aktivit.
Abstract in different language: The work deals with the nondestructive research of the castle Frumštejn and its surroundings. The research work is available written sources, a geodetic survey, a surface collections and topographic survey for the identification and documentation of anthropogenic activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAIER_DP_Hrad_Frumstejn.pdfPlný text práce39,89 MBAdobe PDFView/Open
Baier_Hlozek_VP.pdfPosudek vedoucího práce646,09 kBAdobe PDFView/Open
Baier_Capek_OP.pdfPosudek oponenta práce824,14 kBAdobe PDFView/Open
Baier.pdfPrůběh obhajoby práce150,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.