Title: Raně středověké prsteny jako šperk a symbol v kontextu střední Evropy
Other Titles: Early Medieval Rings as Jewellery and Symbols in the Context of Central Europe
Authors: Makovcová, Hana
Advisor: Tomková, Kateřina
Referee: Mařík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9575
Keywords: prsten;šperk;raný středověk;symbol
Keywords in different language: fingerring;jewellery;early middle ages;symbol
Abstract: Práce se zabývá analýzou prstenů raného středověku na území České republiky. Stanovuje jejich vývoj v rámci tvaru a výzdoby. Výsledky z území České republiky následně porovnává s vybranými oblastmi středni Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo). Pokouší se nastínit souvislosti mezi těmito územími. Rovněž zmiňuje symboliku prstenů
Abstract in different language: Diploma thesis deals with early mediaeval fingerrings from area of the Czech republic. Describe their development in type and decoration during time. Results from the area of Czech republic compare with chosen european areas. Work try to find connection between these areas. Work also meant symbolics of fingerrings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace final.pdfPlný text práce13,02 MBAdobe PDFView/Open
Makovcova_Tomkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Makovcova_Marik_OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Makovcova.pdfPrůběh obhajoby práce266,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.