Title: Města jako centrální místa českého středověku
Other Titles: Towns as Central Places of Medieval Bohemia
Authors: Čermáková, Kateřina
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Procházka, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9578
Keywords: teorie centrálních míst;teorie světových systémů;analýza dostupnosti;středověké město;jihozápadní Čechy;městská síť;středověká struktura osídlení
Keywords in different language: central place theory;world-system theory;site catchment analysis;medieval town;south-west Bohemia;network of towns;medieval settlement structure
Abstract: Diplomová práce se zabývá aplikací ekonomicko-geografických teorií při analýze struktury středověké městské sítě. V úvodních kapitolách je popsáno několik teorií (především teorie centrálních míst) a jejich dosavadní využití v archeologii. Součástí práce je případová studie, v níž bylo sledováno rozmístění středověkých měst v jihozápadních Čechách. Tato studie zahrnující 132 měst v období let 1230-1420 vychází z principů teorie centrálních míst.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on application of economic and geographic theories in study of medieval town structure. Preface chapters are concerned on describing geographical and economic theories (particularly the Central Place Theory) and showing some examples of their successful application in archaeology. The case study presents an attempt to analyze system of medieval towns in south-west Bohemia. This access is based on the Central Place Theory principles. Investigated region include 132 medieval towns which were examined in period 1230-1420.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Cermakova.pdfPlný text práce6,11 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce892,64 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_Prochazka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova.pdfPrůběh obhajoby práce131,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.