Název: Města jako centrální místa českého středověku
Další názvy: Towns as Central Places of Medieval Bohemia
Autoři: Čermáková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Procházka, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9578
Klíčová slova: teorie centrálních míst;teorie světových systémů;analýza dostupnosti;středověké město;jihozápadní Čechy;městská síť;středověká struktura osídlení
Klíčová slova v dalším jazyce: central place theory;world-system theory;site catchment analysis;medieval town;south-west Bohemia;network of towns;medieval settlement structure
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá aplikací ekonomicko-geografických teorií při analýze struktury středověké městské sítě. V úvodních kapitolách je popsáno několik teorií (především teorie centrálních míst) a jejich dosavadní využití v archeologii. Součástí práce je případová studie, v níž bylo sledováno rozmístění středověkých měst v jihozápadních Čechách. Tato studie zahrnující 132 měst v období let 1230-1420 vychází z principů teorie centrálních míst.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on application of economic and geographic theories in study of medieval town structure. Preface chapters are concerned on describing geographical and economic theories (particularly the Central Place Theory) and showing some examples of their successful application in archaeology. The case study presents an attempt to analyze system of medieval towns in south-west Bohemia. This access is based on the Central Place Theory principles. Investigated region include 132 medieval towns which were examined in period 1230-1420.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Cermakova.pdfPlný text práce6,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce892,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova_Prochazka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermakova.pdfPrůběh obhajoby práce131,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9578

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.